นายปรีชา เดชพันธุ์รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ ปั่นกับชาวบ้านมาบมะขาม สืบสานการป้องกันโควิด19

0
11

นายปรีชา เดชพันธุ์รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์
ปั่นกับชาวบ้านมาบมะขาม สืบสานการป้องกันโควิด19
นครสวรรค์อยู่ระยะปลอดภัย ต่อไปอีก
6 วันปลอดเชื้อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564