“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์พร้อมหน่วยงานใน จว.ปข.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน”

0
28

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์พร้อมหน่วยงานใน จว.ปข.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน”

เมื่อวันที่1ม.ค.64 เวลา 09.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุดขุนด่าน กอ.รมน. จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล“ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน” ให้กับ นางกิ่ง เอียมสะอาด อายุ 88 ปี เป็นผู้ป่วยด้วยโรคชลา ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 2 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาเวลา 10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุดขุนด่าน กอ. รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน” ให้กับ นายสนั่น ทองคำอายุ 68 ปีเป็น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  ณ บ้านเลขที่ 141/5 หมู่ 8 ต.ศิลาลอย  อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

และในเวลา 12.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอสามร้อยยอด ,กัญญา โมใหญ่ เจ้าหน้าที่บริบาลตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด อสม.ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียง และ ให้กำลังใจ ในพื้นที่ หมูที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งหมด 5 รายดังนี้

1.นางจันทร์ โมใหญ่ อายุ 104 ปี บ้านเลขที่ 165/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
2.นายบุญส่ง บัวล้อม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอยอำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป่วยด้วยโรค พิการ ทางเท้า
3.นายสุชิน เนตรสน อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป่วยด้วยโรค เส้นเลือดสมองตีบ
4.นายโชคชัย อ่างแก้ว อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป่วยด้วยโรค หืดหอบแล้วน๊อก เป็นผู้ป่วยติดเตียง
5.นายวิชัย พันท้าว อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 228/2 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ

ในการนี้ครอบครัวผู้ได้รับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจทุกๆครอบครัว!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################