เชฟรอนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0
59

เชฟรอนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เมือวันที่ 29 มกราคม 2564 รองศาตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ขวา) และ รองศาตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ซ้าย) รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 แว่นครอบตานิรภัย (Safety Goggle) และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) จำนวน 60 ชุด จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อมอบให้กับให้กับนักศีกษาพยาบาลที่กำลังจะเดินทางไปฏิบัติงานลงพื้นที่ ฝึกประสบการณ์ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และการทำหัตถการพื้นฐาน ณ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และสิงห์บุรี เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จะยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 นี้ ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ นอกจากนี้ เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับภารกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ