“สามารถ” ฝาก พิธา ต้องรู้จักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯแนะ ปลด โตโต้ หันมาอุ้ม คารม เพื่อให้”ก้าวไกล”เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง !!

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สามารถ” ฝาก พิธา ต้องรู้จักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯแนะ ปลด โตโต้ หันมาอุ้ม คารม เพื่อให้”ก้าวไกล”เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง !!

วันนี้ (29 ม.ค.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” ระบุว่า ตนทราบข่าวกรณีนายโตโต้ ขู่ลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกล เมื่อพรรคก้าวไกลเสียงแตกในกรณีจะให้ยกเลิก มาตรา112 ไม่ว่าจะเป็น นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หรือ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี พรรคก้าวไกล และเชื่อว่าจะมี ส.ส.พรรคก้าวไกลอีกหลายท่านที่จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งจะให้ ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอแก้ มาตรา 112 ให้ยกเลิกออกจากประมวลกฎหมายอาญา เพราะวันที่ 22 ม.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.63 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย พบว่าเป็น ส.ส.พรรคก้าวไกล 25 ราย และอีก 7 รายเป็นอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่

นายสามารถ กล่าวอีกว่า การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จะต้องกรอกลายมือชื่อแบบฟอร์มด้วยตนเอง ดังนั้น ตนเชื่อว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล บางส่วนมีความประสงค์ยื่นขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพราะมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถ้าจำกันได้ตนเคยเตือน นายปิยบุตร และ นายธนาธร หลายครั้งแล้วว่าอย่าริแก้ มาตรา 112 เป็นอันขาดเนื่องจากจะมีคนสวนมติพรรคแน่นอน ทั้งนี้ ขอเตือนครั้งสุดท้ายว่าหาก นายปิยบุตร และ นายธนาธร ยังไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ จะทำให้เกิดความเสื่อมถอยของทั้ง 2 คน ถ้าอยากจะแก้ มาตรา 112 ควรจะแก้ให้โทษหนักขึ้นจะดีกว่าเป็นฟันคอริบเรือน และตนพร้อมสนับสนุน มั่นใจว่าจะมี ส.ส.สนับสนุนญัตตินี้อย่างแน่นอน

ท้ายสุดนี้ผมจึงอยากให้นายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องรู้จักสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้เป็นมติพรรคยืนยันจะไม่ยกเลิกมาตรา112 แต่ถ้าจะแก้ก็จะเพิ่มโทษให้หนักขึ้นน่าจะดีกว่า และ โดยทำเนียบปฏิบัติของพรรคการ เมืองเค้าจะฟัง ส.ส.มากกว่าสมาชิกพรรค ดังนั้นวอนพิธาปลด โตโต้ ลอยแพ ธนาธร ปิบุตร แล้วหันมาอุ้ม ส.ส.คารม และ ส.ส. ขวัญเลิศจะดีกว่า เพื่อให้พรรคก้าวไกลเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง!!

#################################