“ผบก.ตม.1นำข้าราชการตร.ในสังกัด ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อสนับ สนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) !!

0
26

“ผบก.ตม.1นำข้าราชการตร.ในสังกัด ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อสนับ สนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) !!

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ฝอ.บก.ตม.1,พ.ต.อ.หญิง พริมรตา อินทร์ถมยา ผกก.1 บก.ตม.1, พ.ต.อ.ชูวงศ์ อุทัยสาง ผกก.2 บก.ตม.1,พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม ผกก.3 บก.ตม.1,พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติสิริ ผกก.สส.บก.ตม.1พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด

ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย


1.คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ มอบ ฉากกั้นอะคริลิค แบบใส จำนวน 25 ชุด
2.บริษัท เอสซี ออโต้ คาร์ล จำกัด โดย คุณ ชาตรี พิลิแก้ว กรรมการผู้จัดการ มอบ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ(อุโมงค์) 2 เครื่อง
3.บริษัท ZTO (ประเทศไทย) จำกัด มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด
4.บริษัท ไทยมังกรพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด มอบ Face shield จำนวน 100 ชุด, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, แอลกอฮอล์เปียกแบบซอง จำนวน 3,000 ซอง,หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
5.บริษัท TOP MART TRADE จำกัด มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
6.บริษัท Powerplustrading จำกัด มอบ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง จำนวน 6 เครื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงจำนวน10เครื่อง

พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก. ตม.1ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เพื่อใช้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1จะนำสิ่งของที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################