“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีความพิการและยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผล กระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล”ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

0
41

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีความพิการและยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผล กระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล”ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 เวลา18.00 น.พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง กอ. รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ นายสมใจ เลี่ยมนาค ผญบ.ม.5/อส.กร.ทบ.และ นายบุญเรือง บานแย้ม ผช.ผญบ.ม.5 /อส.กร. ทบ.

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผล กระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล“ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นายโกศล ทับทิมศรี อายุ 64 ปี เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 35/6 หมู่ 5 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรี ขันธ์ครอบครัวผู้ได้รับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจ

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################