ชาวประจวบฯแห่ซื้อกุ้งช่วยเกษตรนครปฐมพรึบเดียวขายเกลี้ยงครึ่งตัน

0
10

ชาวประจวบฯแห่ซื้อกุ้งช่วยเกษตรนครปฐมพรึบเดียวขายเกลี้ยงครึ่งตัน

วันที่ 29 มกราคม นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ นำกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจาก อ.บางเลน จ.นครปฐม นำกุ้งคละไซด์ 500 กิโลกรัม( กก.) ขนาด 15-20 ตัวต่อ กก. จำหน่ายให้ผู้บริโภคชาวประจวบฯในราคา กก.ละ 240 บาท เพื่อระบายสินค้าในสถานการณ์โควิด 19 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด ด้านข้างศาลหลักเมือง เขตเทศบาลเมืองประจวบ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ทำให้จำหน่ายผลผลิตหมดในเวลารวดเร็ว สำหรับโครงการนี้ดำเนินการตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้ชาวประจวบฯได้มีโอกาสบริโภคกุ้งสด สะอาดปลอดภัย และราคาถูก เนื่องจากขณะนี้ตลาดกลางรับซื้อกุ้งยังไม่เปิด

นายมานพ กล่าวว่า ได้หารือกับสำนักงานพาณิชย์ เพื่อวางแผนในการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับชาวประจวบฯอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยจัดระบบให้ประชาชนทุกอำเภอได้บริโภคกุ้งราคาถูกอย่างทั่วถึง ปลอดภัยจากโควิดและพัยงพอกับความต้องการ ////
พี่เตะรื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444 รายงาน