สถานการณ์น้ำจ.นครสวรรค์ วันที่ 29 ม.ค.2564 (เวลา 07.42 น.)

0
13

สถานการณ์น้ำจ.นครสวรรค์ วันที่ 29 ม.ค.2564 (เวลา 07.42 น.)


สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 46 ลบ.ม/วินาที(1.53% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 6.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 120 ลบ.ม/วินาที(7.59% ของความจุลำน้ำ) เท่ากับเมื่อวาน – ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 163 ลบ.ม/วินาที (4.54% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 1.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,246.60 ล้าน ลบ.ม.(38.97%) ใช้การได้ 1,446.60 ลบ.ม (14.97%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.50 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4.913.67 ล้าน ลบ.ม (51.67%) ใช้การได้ 2,063.67 ล้าน ลบ.ม (30.99%) น้ำไหลเข้า 2.62 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 15.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 379.05 ล้าน ลบ.ม (40.37%) ใช้การได้ 336.05 ล้าน ลบ.ม.(37.51%) น้ำไหลเข้า 0.37 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 84.513 ล้าน ลบ.ม.(98.27%) ใช้การได้ 69.513 ล้าน ลบ.ม.(80.82%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ – ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 9.546 ล้าน ลบ.ม. (80.40%) ใช้การได้ 8.516 ล้าน ลบ.ม.(71.70%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.078 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์