“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับนายกสโมสรไลออนส์หัวหิน และหน่วยงานในพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือแคดดี้และครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน!!

0
45

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับนายกสโมสรไลออนส์หัวหิน และหน่วยงานในพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือแคดดี้และครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน!!

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 เวลา 10.30 น.ร.ท.สุระเชต ทับจิต จนท.ปฏิบัติการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายจาก พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ประจวบคีรี ขันธ์ ให้เป็นผู้แทน ร่วมกับ คุณกิติพงษ์ สิริเพชร เกษม นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน,คุณวัฒนชัย กาญจนโพธิ์ อดีตนายกสโมสรไลออนส์หัวหิน, กลุ่มไฟฟ้าวังไกลกังวลและหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองหัวหิน

ร่วมกันมอบ ไข่ไก่ ,ไข่เป็ด ,น้ำมันพืช และผลไม้ ให้กับ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน โดยมี คุณอธิคุณ บุญยิ่ง และคุณชุมพล โชคสุชาติ ที่ปรึกษาสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน เป็นผู้รับมอบ โดยได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับมอบ นำมาประกอบอาหาร เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับแคดดี้และครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ในการนี้ได้ร่วมกันประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับแคดดี้และครอบครัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################