“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นตรวจการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ !!

0
31

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นตรวจการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ !!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2546 เวลา 09.00 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ตรวจการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จว.ข.ก.ในการนี้ นายธรรมศิษฐ์ ชารู หน.อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้สนับสนุนภารกิจ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญมีดังนี้

1.ร่วมประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อราชการ
2.กำหนดเป้าหมายในการลาดตระเวน
3.ให้กำลังใจเจ้าหน้าตามจุดตรวจ
3.1 หน่วยพิทักษ์อุทยาน​แห่งชาติ​ภูผาม่าน​ ที่ ภม.1 (ถ้ำผาพวง)
3.2หน่วยพิทักษ์อุทยาน​แห่งชาติ​ภูผาม่าน​ ที่ ภม.2 (นายางใต้)
3.3หน่วยพิทักษ์อุทยาน​แห่งชาติ​ภูผาม่าน​ ที่ ภม.3 (ซำภูทอง)
3.4หน่วยพิทักษ์อุทยาน​แห่งชาติ​ภูผาม่าน​ ที่ ภม.4 (เขาวง)
3.5หน่วยพิทักษ์อุทยาน​แห่งชาติ​ภูผาม่าน​ ที่ ภม.5 (ซำผักหนาม)​​
4.ลาดตระเวนโดยยาพาหนะ และลาดตระเวนโดยทางเท้าเพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงในการลักลอบตัดไม้ ลำเลียงไม้
5.ติดตามแปลงไม้พะยุงในพื้นที่
รายละอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

##############################