– บริษัทเครือ ซี.พี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมต้านภัย โควิด-19 

0
29
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี – บริษัทเครือ ซี.พี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมต้านภัย โควิด-19

ระหว่างวันที่ 26และวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี คณะของบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สระบุรี ได้มามอบนมจืดและนมเปรี้ยวจำนวน 500 ขวดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสระบุรีและผู้ที่ถูกกักกันป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยมี ภญ.ดวงกมล นุตราวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่26 มกราคม 2564และวันนี้วันที่ 27มกราคม 2564 นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัทเครือซีพี โดยกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) และกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือซีพี นำโดย คุณดุษฏี กันตจารนิติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและคุณธนภัทร บุงอสตูล ผู้จัดการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข ปฎิบัติหน้าที่จากการระบาดโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ข้าวตราฉัตรไลท์ 310 ถุง เครื่องดื่ม BK sparking vitamin 240 กระป๋อง น้ำมะพร้าว 240 ขวด เจลแอลกอฮอล์ 28 ขวด vita-one 300 ขวด
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี