สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 ม.ค.2564 (เวลา 07.38 น.)

0
27

สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 ม.ค.2564 (เวลา 07.38 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 48 ลบ.ม/วินาที(1.60% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 2.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 121 ลบ.ม/วินาที(7.66% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 4.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 166 ลบ.ม/วินาที (4.62% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 4.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,259.87 ล้าน ลบ.ม.(39.07%) ใช้การได้ 1,459.87 ลบ.ม (15.11%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.50 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4.939.78 ล้าน ลบ.ม (51.94%) ใช้การได้ 2,089.78 ล้าน ลบ.ม (31.38%) น้ำไหลเข้า 2.34 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 14.77 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 380.13 ล้าน ลบ.ม (40.48%) ใช้การได้ 337.13 ล้าน ลบ.ม.(37.63%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 84.513 ล้าน ลบ.ม.(98.27%) ใช้การได้ 69.513 ล้าน ลบ.ม.(80.82%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ – ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 9.548 ล้าน ลบ.ม. (80.42%) ใช้การได้ 8.518 ล้าน ลบ.ม.(71.72%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 0.010 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.080 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์