ข่าวดีผู้ป่วย covid-19 จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 4 ราย แต่เป็นข่าวดี ซึ่งขณะนี้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2 ราย

0
10

ข่าวดีผู้ป่วย covid-19 จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 4 ราย แต่เป็นข่าวดี ซึ่งขณะนี้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2 รายเหลือ อยู่โรงพยาบาลเพื่อรักษา อีก 2 ราย วันที่ 26 มกราคม 2564