“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้!!

0
11

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้!!

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.ณ สวท.สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา จัดรายการ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา” ทางวิทยุ คลื่น FM 89.50 MHz โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ การรับเรื่องขอให้ดำเนินการกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงถึงห้าแยกน้ำกระจาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดสงขลา มาขยายผลกิจกรรมดี ๆ โดยเฉพาะ กิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” การบริจาคโลหิต การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียน ตชด.

สำหรับรายการดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ทาง สวท.สงขลา คลื่น FM 89.50 MHz ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น.ซึ่งจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และปรับผังรายการตามสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ฯ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง และหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทร 089 -2034344 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################