รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เดินหน้่าลุยแก้ปัญหาเกษตรกร ทั้งที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จ.พะเยา

0
20

รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เดินหน้่าลุยแก้ปัญหาเกษตรกร ทั้งที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จ.พะเยา

วันที่ 24 ม.ค.64 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านปืม อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา และโรงเรียนบ้านห้วยบง เพื่อร่วมหารือกับผู้นำชุมชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับที่ดินทำกินในเขตทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง เช่น การเร่งซ่อมแซมฝายที่ชำรุด การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย และป้องกันตลิ่งพัง รวมถึงรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำงิม อ่างเก็บน้ำคะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และการทำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง

ขณะเดียวกัน ร้อยเอกธรรมนัส ยังให้คำแนะนำเรื่องแกเปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ที่จะเร่งประกันรายได้ หรือให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยระบายสินค้าให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น