“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการแก้ใขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)!!

0
16
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการแก้ใขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)!!

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน. กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่นผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################