สุโขทัยยกระดับ ตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) แหล่งมรดกโลก (World Heritage) และเมืองสร้างสรรค์ (creativecity) สู่มาตรฐาน SHA ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 ตามแนวทาง New Normal

0
38

สุโขทัยยกระดับ ตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) แหล่งมรดกโลก (World Heritage) และเมืองสร้างสรรค์ (creativecity) สู่มาตรฐาน SHA ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 ตามแนวทาง New Normal
วันที่ 18 มกราคม 2564 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท. 4) ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย และเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID 2019 ณ ตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสร้งสรรค์ (Creative Tourism) แหล่งมรดกโลก (World Heritage) และเมืองสร้างสรรค์ (creativecity)
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนายมัย (SHA) เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา COVID 2019 ให้กับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน HOMESTAY และผู้ประกอบการเงินทองลายโบราณแห่งสุโขทัย
ในการนี้ อพท. ได้นำเสนอข้อมูลมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) พร้อมการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ถ่ายภาพประกอบการสมัครตามรายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ กรอกข้อมูลลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นำเสนอข้อมูลการขายสินค้าออนไลน์ และชุมชนลงทะเบียนสมัครสมาชิกแอพ Shopee จัดเตรียมสินค้าของชุมชนที่ต้องการเสนอ ถ่ายภาพประกอบ ลงขายสินค้าพร้อมข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจ สร้างการมีรายได้สู่ชุมชน
โดยทีมงานของ อพท.4 ดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี นางชวมล แพจุ้ย นางสาวชรินทิพย์ อ่อนสุวรรณ นางสาวบุญเลียม ชมภู นางสาวสิรินารถ นางสาวพนาวรรณ นางสาววณิชญา นางสาวจุฑามาศ ขอขอบคุณทีมงานภาคีเครือข่ายทุกคนครับ.. #อพท. #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมท่าชัย-ศรีสัชนาลัย #เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย #covid 2019 cr ภาพพี่ไก่และ ทีม cbt อพท