นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยส่งมอบป้ายตลาดสดติดดาวในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2562

0
32

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยส่งมอบป้ายตลาดสดติดดาวในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งมอบป้ายตลาดสดติดดาวในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ปี 2562 ให้กับตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ดร.ปรีชา แก้วกอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และตัวแทนผู้ประกอบการค้า รับมอบป้ายตลาดสดติดดาว