สถานการณ์น้ำท่าจังหวัดนครสวรรค์วันนี้16 ม.ค.2564 (เวลา 07.41 น.)

0
23

สถานการณ์น้ำท่าจังหวัดนครสวรรค์วันนี้16 ม.ค.2564 (เวลา 07.41 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 31 ลบ.ม/วินาที(1.03% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 1.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 97 ลบ.ม/วินาที(6.14% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 1.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 137 ลบ.ม/วินาที (3.81% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 1.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,354.77 ล้าน ลบ.ม.(39.78%) ใช้การได้ 1,554.77 ลบ.ม (16.09%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.50 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 5,101.94 ล้าน ลบ.ม (53.65%) ใช้การได้ 2,251.94 ล้าน ลบ.ม (33.81%) น้ำไหลเข้า 2.17 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 391.74 ล้าน ลบ.ม (41.72%) ใช้การได้ 348.74 ล้าน ลบ.ม.(38.92%) น้ำไหลเข้า 0.11 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 85.027 ล้าน ลบ.ม.(98.86%) ใช้การได้ 70.027 ล้าน ลบ.ม.(81.42%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ – ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 9.559 ล้าน ลบ.ม. (80.53%) ใช้การได้ 8.529 ล้าน ลบ.ม.(71.84%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 0.010 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.090 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์