เช้านี้วันที่ 16 มกราคม 2564 “ชาวนครสวรรค์ สวมแมส ล้างมือไว้ ปลอดภัยโควิด19” ด้วยความห่วงใยอย่าลืมเตือนคนในครอบครัวนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

0
21

เช้านี้วันที่ 16 มกราคม 2564 “ชาวนครสวรรค์ สวมแมส ล้างมือไว้ ปลอดภัยโควิด19” ด้วยความห่วงใยอย่าลืมเตือนคนในครอบครัวนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์