“DSI เข้าตรวจค้นร้านค้าจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประเภทวิทยุสื่อสาร ย่านการค้าบ้านหม้อพลาซ่า มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท!!

0
106

“DSI เข้าตรวจค้นร้านค้าจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประเภทวิทยุสื่อสาร ย่านการค้าบ้านหม้อพลาซ่า มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน คดีพิเศษ ได้ร่วมกันนำหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าทำการตรวจค้นร้านค้าเป้าหมายย่านการค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าจำพวก วิทยุสื่อสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม (Accessory) ซึ่งปลอมเครื่องหมาย การค้า ยี่ห้อ ไอคอม (ICOM) โมโตโรล่า (MOTOROLA) เคนวูด (KENWOOD) และเยซุ (YAESU) ได้เป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับแจ้งจาก บริษัทมาซูวัลเลย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ตัวแทนผู้เสียหาย ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัทไอคอม อินคอร์ปอเรเต็ด (นิติบุคคลประเทศญี่ปุ่น) เจ้าของเครื่องหมายการค้า ICOM (ไอคอม) และโมโตโรล่า อิงค์ (นิติบุคคลประเทศสหรัฐอเมริกา)เจ้าของเครื่องหมายการค้า (MOTOROLA) ขอให้ทำการสืบสวนดำเนินคดีกับร้านค้าในแหล่งจำหน่าย หรือย่านการค้าตลาดบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่จำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย เป็นเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้สืบสวน เฝ้าติดตามจนพบหลักฐานในการกระทำความผิด

จึงได้เข้าทำการตรวจค้นร้านค้าเป้าหมายและสถานที่เก็บสินค้ารวม 4 จุด ได้แก่
1.ร้านโยเทเลคอม
2.ร้านนานาวิทยุสื่อสาร
3.อาคารพาณิชย์ เลขที่ 100/5 ซ.เจ้าคุณเทเวศร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ
4.บ้านเลขที่ 250 /608 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 32 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผลการตรวจค้นพบและยึด
– วิทยุสื่อสารปลอมเครื่องหมายการค้า จำนวน 3,620 เครื่อง

– อุปกรณ์เสริมปลอมเครื่องหมายการค้า (แบตเตอรี่ เสาอากาศ อุปกรณ์ชาร์จ ไมโครโฟน)จำนวน 4,005 ชิ้น
– วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เสริมที่ละเมิดกฎหมายศุลกากร จำนวน 30,069 ชิ้น

รวมจำนวนทั้งสิ้น 37,694 ชิ้น รวมราคาหรือมูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท!!

################################