“มุสลิมสงขลาร่วมมือร่วมใจการ์ดไม่ตกป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19!!

0
25

“มุสลิมสงขลาร่วมมือร่วมใจการ์ดไม่ตกป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19!!

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564) เวลา 12.20 น. ณ มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องประชาชน ที่พร้อมใจกันสวมหน้ากาก และให้ความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิ

สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางของ ศบค.ที่สำนักจุฬาราชมนตรีแจ้งให้ทุกมัสยิดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อนจะเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา อิหม่ามได้มีการชี้แจงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วม “การ์ดอย่าตก” จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้อย่างแน่นอนต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################