a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สวญ.ตม.จว.ราชบุรี ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบก.ตม.3 เดินทางลงพื้นที่คุมเข้มแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของ เป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด”

วันนี้ 15 ม.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สวญ.ตม.จว.ราชบุรี เปิดเผยว่า พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านการคัดกรอง บริเวณ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ตม.จว.ราชบุรี และหน่วยงานความมั่นคงชายแดน อันได้แก่ ร้อย.ทพ. 1102 และ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จว. ราชบุรี โดยมี สวญ.ตม. จว.ราชบุรี ,พ.ต.ท.ชิติพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับและได้นำตรวจบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางด้าน พ.ต.ท.อังคาร ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนของ พล.ต.ต. รุ่งโรจน์  ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 ในครั้งนี้ ได้มาชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ. ตร.และ พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.อย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำเฝ้าระวังในเรื่องการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้างานอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ และกำชับห้ามยุ่งเกี่ยวกับการกระทำอันมิชอบหรือทุจริตประการใดเป็นอันขาด ตลอดจนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแส หรือพบเห็นการกระทำความผิด หรือต้องสงสัยว่ามีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สตม. 1178 หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี ได้ทุกจุดทันที

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################