“เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจลงนามถวายพระพร!!

0
20

“เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจลงนามถวายพระพร!!

(คลิป)

วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กว่า 20 ท่านลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำหรับการลงนามถวายพระพรดังกล่าว สามารถมาลงนามกันได้ตลอดเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งเริ่มให้ลงนามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 โดยขอให้ผู้มาร่วมลงนามถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

หลังจากเสร็จสิ้นการลงนามถวายพระพร นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจน้อง ๆ เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาอย่างเป็นกันเอง ถือเป็นมิติใหม่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ที่จะ สานความสัมพันธ์กับทุกส่วนราชการในทุกโอกาสที่มี

ท้ายนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้มาร่วมลงนามถวายพระพรกันได้ และขอย้ำให้ถือปฏิบัติตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ “ศุกร์ส่งสุข” ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจะทยอยมอบความสุขให้พื้นที่ต่าง ๆ ในทุกวันศุกร์ต่อไป!!

###############################