“ผบก.ตม.3 คุมเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจจุดชายแดนสิงขรเพื่อป้อง กันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์และหน่วยงานข้างเคียง!!

0
29

“ผบก.ตม.3 คุมเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจจุดชายแดนสิงขรเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์และหน่วยงานข้างเคียง!!

วันที่ 14 มกราคม 2546 พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว. ประจวบคีรี​ขันธ์​ จุดชายแดนสิงขร,ห้องกัก ตม. จว.ประจวบคีรี​ขันธ์​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกำชับให้ข้าราชการตำรวจตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์ และหน่วยงานข้างเคียง ได้แก่ ตชด.146,จุดตรวจร่วมประชารัฐบ้านด่านสิงขร, จุดตรวจสิงขร และได้เดินทางไปตรวจช่องทางธรรมชาติช่องสิงขรเพื่อตรวจดูมาตราการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในจุดดังกล่าว.!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################