นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One และประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ

0
12

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One และประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอแม่วงก์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One และประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน To Be Number One ระดับอำเภอ และแนวทางการสมัครเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ รวมทั้งได้มอบแนวทางการจัดทำโครงการ To Be Number One ของอำเภอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ อำเภอละ 30,000 บาท ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ