พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีนคร อ.ศรีนคร และตลาดสดสิริสุข อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า

0
76

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีนคร อ.ศรีนคร และตลาดสดสิริสุข อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร และตลาดสดสิริสุข อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตามแนวนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้หน้ากากทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความจำเป็น