โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบของขวัญให้เด็กแรกเกิด ในวันเด็กแห่งชาติปี 2564

0
142

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบของขวัญให้เด็กแรกเกิด ในวันเด็กแห่งชาติปี 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการ “ตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน” เพื่อคัดกรองภาวะบกพร่องทางการได้ยินในทารกแรกเกิด ได้รับการตรวจรักษาเร็ว ฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข มอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมมอบของขวัญวันปีใหม่ให้แก่คุณแม่หลังคลอด ณ หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์