พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำ ข้ามปี ! New Year Grand Sale 2021” ของร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

0
23

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำ ข้ามปี ! New Year Grand Sale 2021” ของร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำ ข้ามปี ! New Year Grand Sale 2021” ของร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างแท้จริง