พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตลาดสดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน และตลาดสดวัดตระพังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า

0
44

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่ตลาดสดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน และตลาดสดวัดตระพังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตามแนวนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้หน้ากากทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความจำเป็น