“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ!!

0
26

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ!!

ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) ได้จัดสรรเวลาให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ในจัดรายการ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ได้หยุดการจัดรายการไป เนื่องจากมีการปรับผังรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 นั้น

ขณะนี้ ได้รับการประสานจาก สวท.สงขลา ว่า ผังรายการวิทยุมีความลงตัว และมีเวลาที่จะจัดสรรให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเช่นเดิม ทางคลื่น FM 89.5 MHZ โดยกำหนดให้จัดในทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 – 16.00 น.เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลน่ารู้ต่าง ๆ ผ่านรายการ และหากส่วนราชการใดจะร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ก็ยินดีติดต่อมาได้ครับ ที่ 0892034344 หรือ ID Lin e : 0892034344 ครับ !!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################