นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง ออกติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19

0
13

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง ออกติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุก แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด จำนวน 15 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี