“ผบ.ตร.เซ็นคำสั่งย้าย ผบช.ภ.2 เข้ากรุ เซ่นพิษบ่อนโควิด-19 พื้นที่ภาคตะวันออก !!

0
108

“ผบ.ตร.เซ็นคำสั่งย้าย ผบช.ภ.2 เข้ากรุ เซ่นพิษบ่อนโควิด-19 พื้นที่ภาคตะวันออก !!

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ. ตร.เซ็นคำสั่งย้าย พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 หลังพบปัญหาบ่อนการพนันในพื้นที่จนทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 โดยให้ “บิ๊กรอย” ผู้ช่วย ผบ.ตร นั่งรักษาการแทน

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งตร.ที่ 2/0564 ลงวันที่ 6 ม.ค.2564 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงนตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงสั่งการ ดังนี้

1.พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชา การตำรวจภูธรภาค 2 ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนัก งานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

2.พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปรักษาราชการแทน ผู้บัญชา การตำรวจภูธรภาค 2 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับการสั่งย้าย พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2  ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาบ่อนการพนันที่ทำให้เป็นต้นตอการแพร่เชื้อโควิด-19ในพื้นที่รับผิดชอบหลายจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด!!

##############################