นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One และประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ

0
37

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One และประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One และประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน To Be Number One ระดับอำเภอ และแนวทางการสมัครเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ รวมทั้งได้มอบแนวทางการจัดทำโครงการ To Be Number One ของอำเภอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ อำเภอละ 30,000 บาท ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ