นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8

0
22

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 และผังการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามบัญชีมอบหมายภารกิจการรับเสด็จ รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่ และบุคคล(ผู้เข้าเฝ้าฯ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ร่วมงาน และประชาชน)