รู้ทันโรคโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 5 มกราคม 2564

0
23

รู้ทันโควิดทั่วโลก วันที่ 5 มกราคม 2564
ข้อมูลล่าสุดเช้านี้ COVID19 เป็นแล้ว 85,937,939 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 518,083 คน ตายแล้ว 1,857,994 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 8,583 คน
(shocked) (shocked) (shocked)North America
สหรัฐมีตายเมื่อวานเพิ่มขึ้น 1,482 คน รวมตายแล้ว 361,316 คน มีผู้ป่วยใหม่เมื่อวาน 176,541 คน รวมมีผู้ป่วยทั้งหมด 21,243,307 คน
เม็กซิโก ตายเพิ่ม 362 รวมตาย 127,213 ป่วยใหม่ 5,211 รวม 1,448,755
แคนาดา ตายเพิ่ม 68 รวมตาย 15,933 ป่วยใหม่ 6,248 รวม 607,901
(shocked) (shocked)(shocked) South America
บราซิล ตายเพิ่ม 466 รวมตาย 196,484 ป่วยใหม่ 18,102 รวม 7,751,721
เปรู ตายเพิ่ม 57 รวมตาย 37,830 ป่วยใหม่ 1,376 รวม 1,019,475
(moon sigh)(shocked)Europe
รัสเซีย ตายเพิ่ม 482 รวมตาย 58,988 ป่วยใหม่ 23,351 รวม 3,260,138
สหราชอาณาจักร ตายเพิ่ม 407 ตายรวม 75,431 ป่วยใหม่ 58,784 รวม 2,713,563
ฝรั่งเศส ตายเพิ่ม 378 รวมตาย 65,415 ป่วยใหม่ 4,022 รวม 2,659,750
อิตาลี ตายเพิ่ม 348 รวมตาย 75,680 ป่วยใหม่ 10,798 รวม 2,166,244
สเปน ตายเพิ่ม 241 รวมตาย 51,078 ป่วยใหม่ 22,126 รวม 1,958,844
เยอรมันนี ตายเพิ่ม 527 รวมตาย 35,632 ป่วยเพิ่ม 11,146 รวม 1,792,199
เนเธอแลนด์ ตายเพิ่ม 63 รวมตาย 11,675 ป่วยใหม่ 6,563 รวม 827,726
สวีเดน ยังไม่มีรายงานใหม่เป็นวันที่ห้า รวมตาย 8,727 ป่วยรวม 437,379
(shocked)(shocked) Africa
แอฟริกาใต้ ตายเพิ่ม 434 รวม 30,011 ป่วยใหม่ 12,601 รวม 1,113,349
(shocked) (shocked) Asia
อินเดีย ตายเพิ่ม 206 รวมตาย 149,886 ป่วยใหม่ 16,584 รวม 10,357,569
อิหร่าน ตายเพิ่ม 110 รวมตาย 55,650 ป่วยใหม่ 6,073 รวม 1,249,507
อินโดนีเซีย ตายเพิ่ม 177 รวมตาย 22,911 ป่วยใหม่ 6,753 รวม 772,103
บังคลาเทศ ยังไม่มีรายงานใหม่ รวมตาย 7,626 ป่วยรวม 516,019
ฟิลิปปินส์ ตายเพิ่ม 6 รวมตาย 9,263 ป่วยใหม่ 954 รวม 478,761
ญี่ปุ่น ตายเพิ่ม 51 รวมตาย 3,599 ป่วยใหม่ 2,893 รวม 243,847
เมียนมาร์ ตายเพิ่ม 16 ตายแล้ว 2,744 ป่วยใหม่ 590 รวม 126,935
มาเลเซีย ตายเพิ่ม 7 รวมตาย 501 ป่วยใหม่ 1,741 รวม 120,818
จีน ไม่มีตายเพิ่ม รวมตาย 4,634 ป่วยใหม่ 33 รวม 87,150
เกาหลีใต้ ตายเพิ่ม 19 รวมตาย 981 ป่วยใหม 1,020 รวม 64,264
สิงคโปร์ ไม่มีตายเพิ่ม รวมตาย 29 ป่วยใหม่ 24 รวม 58,721
ฮ่องกง ตายเพิ่ม 1 รวมตาย 151 ป่วยใหม่ 53 รวม 9,018
ไทย ตายเพิ่ม 1 รวมตาย 65 ป่วยใหม่ 745 รวม 8,439
เวียดนาม ไม่มีตายเพิ่ม รวมตาย 35 ป่วยใหม่ 3 รวม 1,497
แคมโบเดีย ยังไม่มีการเสียชีวิต ป่วยใหม่ 1 รวม 382
(moon sigh) Australia
ออสเตรเลีย ไม่มีตายเพิ่ม รวมตาย 909 ป่วยใหม่ 21 รวม 28,504