a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หมู่บ้านพฤกษา 11 ร่วมกับ อบต.คลองสาม จัดกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้ เพื่อ ป้องกันคนในชุมชนจากโรคโควิท-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ลานหน้าชุมชนพฤกษา 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร(พิเศษ) วิรศักดิ์ ฮาดดา นายกอวค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พฤกษา 11 ต้องปลอดโควิท-19 โดยมี นายพงค์ดนัย บุตรสาลี ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษา 11 พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมพฤกษา 11 ต้องปลอดโควิท-19  เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ทาง คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษา 11 ร่วมกับ อบต.คลองสาม จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในหมู่บ้านพฤกษา 11 ได้มีความรู้ ตระหนักถึงความร้ายแรง ของโรคโควิด-19 และต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านและ ครอบครัว ปลอดภัยจากโรคโควิด- 19 แบบร้อยเปอร์เซนต์ ด้วยการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ถึงมาตราการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก โรคโควิด-19 ทั้งทางออกหน้าหมู่บ้าน และสวนสาธารณะ พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน กับ อบต.คลองสาม เพื่อทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดไข้ สมาชิกที่มีการเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย