คณะสงฆ์วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
นำโดย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ,เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาสาธุชน

ร่วมสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการและสนองมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และบวรพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์