“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563!!

0
18

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563!!

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทน พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน. จังหวัด ข.ก.(ท.) เข้าร่วมการประชุมหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น/ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

##############################