นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4

0
54

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมแถลงข่าว การจัดงานสมโภช “พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทางคณะกรรมการจัดงานร่วม 4 ภาคี ประกอบด้วย นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจพล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และนายวัฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้มีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันที่ 13 มกราคม 2564 ไว้ตามเดิม โดยจะเริ่มพิธีในเวลา 09.19 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งจะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยอย่างเคร่งครัดทุกประการต่อไป