ทีมข่าว ข่าวนคร AEC tv online ขอเป็นกำลังใจให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนขยัน

0
35

ทีมข่าว ข่าวนคร AEC tv online ขอเป็นกำลังใจให้
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนขยัน ช่วงไวรัส covid-19 ระบาดที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ทำงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยพักผ่อนวันละ 4 ชั่วโมง