รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย

0
31
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย