ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติ นำโดยคุณอรวดี ชมเย็น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกันทำกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

0
57

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 1530 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติ นำโดยคุณอรวดี ชมเย็น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกันทำกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ SteriPlant ซึ่งเป็นน้ำยาแบบ food grade ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณห้องเรียน ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และเครื่องเล่นของเด็กๆภายในศูนย์ฯ ในส่วนพื้นที่ภายนอก ทางศูนย์ฯได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดที่ใช้ทั่วไป เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความมั่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติแจ้งปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและการติดต่อของ โควิด-19