“ส.ส.เอกชัย รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”รางวัลแห่งคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง !!

0
145

“ส.ส.เอกชัย รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”รางวัลแห่งคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง !!

เมื่อเร็วๆนี้ นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย ในฐานะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย ในคณะกรรมาธิการการเกษตรเเละสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสได้รับมอบเครื่องหมาย​ รักษ์​ทะเล​ยิ่งชีพ​ จาก นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการและประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป ณ ห้องประชุม 417 อาคารรัฐสภา!!

################################