“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับฟังรายงานการบริหารจัดการขยะทะเลฝั่งอ่าวไทย!!

0
18

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับฟังรายงานการบริหารจัดการขยะทะเลฝั่งอ่าวไทย!!

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา14.30 น.ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท จี.เอ.2007 จำกัด เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการ

สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นที่จัดวาง และรายงานผลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการลดขยะทะเล

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันจัดเก็บขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################