ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประชุมด่วนมีมติงดการจัดงาน Amazing Night Sukhothai Countdown ที่จะจัดวันที่ 29_31 ธันวาคม 2563

0
43

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประชุมด่วนมีมติงดการจัดงาน Amazing Night Sukhothai Countdown ที่จะจัดวันที่ 29_31 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ มีมติงดการจัดงาน Amazing Night Sukhothai Countdown ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29_31 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องจากเป็นงานที่คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า20000 คน งดสวดมนต์ข้ามปีทุกวัด ประกาศให้เลื่อนงานทุกงานที่มีการรวมตัวกว่า 300 คน เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามนโบายของรัฐบาล อักทั้งจะจัดให้มีการประขุมวิเคราะห์สถานการณ์แบบวันต่อวัน และย้ำการแชร์ข่าวปลอมระวังผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้เกิดความวิตก
ซึ่งจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาไม่มีการติดเชื้อมาต่อเนื่องถึง 275 วัน