จ.ปทุมธานี ด่วนตลาดสี่มุมเมืองประกาศปิดโซนขายอาหารทะเล

0
100

ปทุมธานี ตลาดสี่มุมเมืองประกาศปิดโซนขายอาหารทะเล
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ตลาดสี่มุมเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศ ขอความร่วมมืองดขายอาหารทะเลและกุ้ง เริ่มพรุ่งนี้วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ในกลุ่มอาหารทะเล ซึ่งอยู่ในบางพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานี ถึงแม้ทางตลาดสี่มุมเมืองจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ทางตลาดสี่มุมเมืองได้เตรียมมาตราการณ์ป้องกันเพิ่มเติม โดยการขอความร่วมมือผู้ค้าห้ามขายอาหารทะเลและกุ้งทุกประเภทในพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง และห้ามแผงค้ารับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศทำงานโดยเด็ดขาด และห้ามแรงงานแผงค้าต่างด้าวออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด ส่วนบุคคลจากจังหวัดสมุทรสาครที่ห้ามเข้าตลาดได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ค้าอาหารทะเล ผู้ค้าตลาดสด และผู้ที่ไปตลาดกลางกุ้ง ยกเว้นผู้ค้าสินค้าประเภทผักและผลไม้ สามารถเข้าตลาดได้ตามปกติ และทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ 100 บาท ส่วนบุคคลที่เข้าตลาดจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน พร้อมเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์รอบตลาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
แต่ยังสามารถขายปลา หอย และปูน้ำจืดได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติ หากท่านใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการลงโทษของตลาดสี่มุมเมือง เมื่อพบว่ามีการกระทำความผิดโดยการนำอาหารทะเลเข้ามาจำหน่วยในตลาดสี่มุมเมือง จะพักการค้า 7 วัน พร้อมทำประวัติ หากพบว่ามีการกลับมาทำความผิดครั้งที่สอง จะถูกเพิกถอนสัญญาแผงค้า นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์แรงงาน 02-9950610ต่อ326 หรือกล่องข้อความเฟสบุคตลาดสี่มุมเมือง หรือไลน์ออฟฟิช.