“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งลงพื้นที่ออกตรวจสอบ การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น!!

0
39

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งลงพื้นที่ออกตรวจสอบ การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น!!

วันอังคารที่ 22 ธ.ค.2563 เวลา 13.30 น. พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.)มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564

พร้อมทั้งลงพื้นที่ออกตรวจสอบ การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ศูนย์การค้าประตูน้ำขอนแก่น และศูนย์การค้าอู้ฟู้ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมี นางสาวมณีวรรณ พรหมพุทธา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติไม่พบสถานประกอบการทำผิดกฎข้อบังคับของทาง พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################