เซเว่น เดลิเวอรี่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกค้าและพนักงาน 9 ขั้นตอนมาตรการป้องกัน โควิด-19

0
21
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เซเว่น เดลิเวอรี่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกค้าและพนักงาน
9 ขั้นตอนมาตรการป้องกัน โควิด-19

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ที่ไม่สะดวกในการเดินทางออกจากบ้าน ด้วยบริการเดลิเวอรี่ ยกระดับ 9 มาตรการความปลอดภัย คำนึงถึงสุขอนามัยในการให้บริการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยมีมาตรการและขั้นตอนดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
2. กรณีลูกค้าชำระเป็นเงินสด จะนำเงินทอนและใบเสร็จใส่ถุงให้กับลูกค้าและนำถุงเปล่าให้ลูกค้าชำระเงินใส่ถุง
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสประตูหรือลิฟต์โดยตรง
4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ ก่อน ระหว่าง และหลัง การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
5.วางกระเป๋าสินค้าในจุดที่เหมาะสม
6.วาง ถุงใส่เงินทอน ใบเสร็จ ถุงเปล่า เจลแอลกอฮอลล์ เพื่อความสะดวกให้แก่ลูกค้า
7.ยืนห่างจากจุดรับสินค้า 2 เมตร
8.เมื่อลูกค้าตรวจสอบสินค้าเสร็จแล้ว จะแจ้งลูกค้าขออนุญาตเซ็นต์รับสินค้าแทนเพื่อลดการสัมผัส
9.เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์จัดส่งและล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังการจัดส่ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าและพนักงาน พร้อมขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตลอดมาและเชื่อมั่นว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ไปด้วยกัน