“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะนำ รมช.ว่าการกระทรวงแรงงาน(ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

0
53

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะนำ รมช.ว่าการกระทรวงแรงงาน(ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 21พ.ศ.2563 เวลา 15.20 น. พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) เข้าตรวจสอบสถาน ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.บริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด

2.บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด

3.บริษัทมหาชัยกรุ๊ป จำกัด

มีแรงงานต่างด้าวรวมจำนวน 2,032 คน ดำเนินการตรวจคัดกรอง แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 191 คนไม่พบผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเคร่งครัด!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################